Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vaccination mot covid-19

Västra Götalandsregionen vaccinerar utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och rekommendationer. Tillgången på vaccin är fortsatt mindre än efterfrågan.

Vaccination covid-19, preliminär plan.pdf Uppdaterad 2021-05-06

Statistik vaccination Västra Götaland

Invånare över 60 år

Just nu vaccinerar VGR framförallt invånare 60 år (födda 1961) och äldre i Västra Götaland. Väntar du på din spruta? Sök tid hos valfri vaccinatör!

På vaccinatörernas hemsidor som du hittar via 1177.se kan du läsa var de befinner sig i prioriteringsordningen och om du kan vaccinera dig.

Skriv in valfri vaccinatör på 1177.se och klicka dig fram för att boka tid

 • Alla över 60 år kan boka tid hos valfri vaccinatör.
 • Sjukhusen kontaktar och erbjuder tid till patienter i riskgrupp som de har regelbunden kontakt med. Övriga i riskgrupp kan med start vecka 20 boka tid hos valfri vaccinatör. Vaccination sker i åldersordning.
 • 81 procent av invånarna över 65 år är vaccinerade med en första dos i Västra Götaland. Det innebär att VGR nått det nationella målet för vaccination mot covid-19 där 80 procent av alla 65 år och äldre ska ha fått en första dos före 16 maj.
 • 17 maj beräknas masvaccination starta för personer 50-59 år.

Senaste nytt om vaccineringen i Västra Götaland

Baserat på tillgänglig leveransinformation kommer 60 000 doser att levereras ut för vecka 19. Det innebär färre doser än tidigare vecka, anledningen är att vi tagit hänsyn till kortvecka på grund av helg. Merparten av det tillgängliga vaccinet kommer att distribueras till vårdcentralerna.

Kommun: 0
Sjukhus: 9 718
Vårdcentral: 50 392
Avtalad vaccinatör: 500

Sjukhusen: ansvar för att vaccinera riskgrupper samt vaccination av allmänheten i den mån sjukhusen har tillgång till vaccin. Under vecka 19 levereras vaccin för fortsatt vaccinering av medicinska riskgrupper vilka ska vaccineras på sjukhusen. Även vaccin för att stötta vårdcentralerna
i deras vaccinationsuppdrag.

Vårdcentraler: ansvarar för vaccination av allmänheten, och att bistå kommunerna med vaccin för boende på SÄBO, korttidsenheter och personer med hemsjukvård. Även ansvar för viss personalvaccination. Fördelning efter sammanvägning av flera variabler: vaccintillgång, hur långt vaccinationerna kommit i olika åldersgrupper och vaccinationskapacitet.

Avtalade vaccinatörer: Mindre leverans till en vaccinatör för vaccination av vård- och omsorgspersonal, dos 2.

Nu är över 81 procent av invånarna över 65 år vaccinerade med en första dos i Västra Götaland. Det innebär att VGR har nått det nationella målet för vaccination mot covid-19 där 80 procent av alla 65 år och äldre ska ha fått en första dos före 16 maj.

– Jag vill tacka alla som arbetat hårt och målmedvetet för detta, alla vaccinatörer och alla de invånare i Västra Götaland som valt att vaccinera sig. Det är fantastiska insatser, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Dagens statistik från Folkhälsomyndigheten visar också att 28,3 procent av samtliga invånare över18 år i Västra Götaland fått en första spruta.

– Nästa vecka levererar vi ut cirka 62 000 doser till vaccinatörerna i Västra Götaland och kan öka vaccinationstakten ytterligare. Vi öppnar också flera nya vaccinationsmottagningar i Göteborgsområdet för att invånare ännu enklare ska kunna ta sig till en vaccinationsplats, säger Kristine Rygge.

Västra Götalandsregionen har inlett ett brett samarbete med flera organisationer för att säkerställa att svårnådda och socialt utsatta grupper – som är prioriterade i fas 3 – informeras om vaccination. Därtill kommer ett mobilt team turnera Göteborg med kranskommuner för att erbjuda vaccination till dessa grupper.

– Arbetet med att nå ut med vaccinationsinformation till svårnådda och socialt utsatta grupper, påbörjas i Göteborg och skalas upp allteftersom och breddas till hela regionen, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

Svårnådda och socialt utsatta är personer som inte nås via vårdens informationskanaler, annonser eller mediers publiceringar. Det kan handla om hemlösa, papperslösa och andra som av olika skäl har svårt att del av vaccinationserbjudandet och boka tid för vaccination.

Så försöker VGR nå alla i samhället om vaccination mot covid-19 | VGRfokus

I Västra Götaland pågår vaccinering av invånare 60 år (födda 1961) och äldre. VGR hade fram till och med föregående vecka, vecka 16, vaccinerat 75 procent av invånarna 65 år och äldre och är på god väg att klara det nationella målet om att minst 80 procent av åldersgruppen ska ha erbjudits vaccin senast 16 maj.

– Det är fantastiskt att vi kommit hit och att vi har en hög takt i vaccineringen. Vaccination pågår nu både i fas 2 och fas 3 och vi går ganska snabbt ner i åldrarna just nu, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.

Lägesrapport vaccin: VGR nära nationellt vaccinationsmål

 

Baserat på tillgänglig leveransinformation kommer VGR för vecka 18
att kunna leverera ut drygt 74 000 doser, vilket är den största volymen hittills. Även under vecka 18 kommer merparten av det tillgängliga vaccinet att distribueras till vårdcentralerna, men sjukhusen får även större volymer än tidigare.

Kommun: 500
Sjukhus: 10 800
Vårdcentral: 62 960
Avtalad vaccinatör: 100

Kommunernas vård- och omsorgsorganisation: ansvarar för att vaccinera boende på SÄBO, personer/brukare med kommunal hemsjukvård och deras hushållskontakter. Personer med LSS och assistansersättning som samtidigt har hemsjukvård. Mindre slutleverans vecka 18.

Sjukhusen: ansvar för att vaccinera sin egen prioriterade personal samt vissa patientgrupper. Under vecka 18 levereras vaccin för fortsatt vaccinering av medicinska riskgrupper vilka ska vaccineras på sjukhusen. Även vaccin för att stötta vårdcentralerna i deras vaccinationsuppdrag.

Vårdcentraler: ansvarar för vaccination av sin listade befolkning. Samma fördelningsnyckel som tidigare användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen och som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras. Sista tilldelning för dos 1 fas 2, i övrigt leverans för fas 3.

Avtalade vaccinatörer: ansvarar för att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Inga leveranser, med ett undantag.

Scandinavium, Framnäs köpcentrum och Färgelanda sporthall. Nu börjar det bli klart vilka lokaler i Västra Götaland som ska användas till massvaccinationerna i fas fyra.

− Det är ett stort jobb att få fram passande lokaler som uppfyller alla krav så att vaccineringen blir så smidig och säker som möjligt, säger Anna Hedman, som håller ihop arbetet i vaccinationskansliet.

Arbetet med att få fram lämpliga lokaler har pågått i flera månader och börjar nu falla på plats. Ett antal lokaler är redan inbokade och fler är på gång.

Det handlar om cirka 200 lokaler, till exempel  apotek, köpcentrum, nedlagda livsmedelsbutiker, industrier och stora arenor.

Här kan invånarna i Västra Götaland massvaccineras mot covid-19 | VGRfokus

Under de kommande tio veckorna räknar Västra Götalandsregionen med att kunna fördela närmare en miljon vaccindoser till vaccinatörer i Västra Götaland. Drygt hälften kommer vara avsedda för ge invånarna sin första dos vaccin medan resterande ska användas till invånare som väntar på sin andra dos.

– Att kunna få långsiktiga leveransbesked är oerhört värdefullt och gör att vi kan jobba betydligt mer planerat och långsiktigt. Men även om nästan en miljon doser låter mycket kommer vi behöva fördela vaccin till våra vaccinatörer eftersom efterfrågan fortfarande är större än tillgången på vaccin, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, Västra Götalandsregionen.

Lägesrapport VGR: Hela vårens vaccinprognos | VGRfokus

Baserat på tillgänglig leveransinformation kommer VGR för vecka 17 att leverera ut drygt 60 000 doser, alltså lika många doser som de senaste två
veckorna. Även under vecka 17 kommer merparten av det tillgängliga vaccinet att distribueras till vårdcentralerna.

Planen är preliminär och kan komma att ändras.

Kommun: 0
Sjukhus: 2 262
Vårdcentral: 57 878
Avtalad vaccinatör: 500

Totalt 60 640 doser.

Kommunernas vård- och omsorgsorganisation: ansvarar för att vaccinera boende på SÄBO, personer/brukare med kommunal hemsjukvård och deras hushållskontakter. Personer med LSS och assistansersättning som samtidigt har hemsjukvård. Inga leveranser under veckan.

Sjukhusen: ansvar för att vaccinera sin egen prioriterade personal samt vissa patientgrupper. Under vecka 17 levereras vaccin för fortsatt vaccinering av medicinska riskgrupper vilka ska vaccineras på sjukhusen.

Vårdcentraler: ansvarar för vaccination av sin listade befolkning. Samma fördelningsnyckel som tidigare användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen och som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras.

Avtalade vaccinatörer: ansvarar för att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Under vecka 17 levereras preliminärt vaccin avsett för dos 2

Det är väldigt mycket som måste klaffa på vägen från att Västra Götalandsregionen (VGR) får en vaccinleverans från Folkhälsomyndigheten till att sprutan sätts i armen på en invånare.

– Den största utmaningen är små och osäkra leveranser. Ovanpå det kommer allt annat, som att vaccinet är känsligt vid förflyttning och kan skära sig som en bearnaisesås, säger Fredrik Fostvedt, logistiker på Sjukhusapoteket, VGR.

I den bästa av världar hade VGR fått gott om vaccin och vaccinatörerna kunnat beställa de mängder de önskar. Istället har vaccineringen från dag ett präglats av bristen på vaccin och de utmaningar det fört med sig.

– Hade vi obegränsat med vaccin så kunde vi öppnat en webbshop så att vaccinatörerna kunde beställa det vaccin de behöver. Då kunde de planera sin verksamhet och alla skulle varit nöjda, säger Fredrik Fostvedt.

Så känslig är hanteringen av covidvaccin | VGRfokus

Enligt VGR:s riktlinjer ska inget vaccin kasseras

Om vaccinatörerna snabbt måste använda en dos som inte kunnat ges till avsedd person ska dosen ges till någon annan. I första hand ska prioriteringsordning följas och de äldsta vaccineras först. I sista hand får man ge doser till personer i senare prioriteringsfaser, hellre än att vaccin kasseras. Om vaccinatören står i valet mellan att slänga doser och att vaccinera någon utanför fas 2, ska vaccinet användas till personen utanför fas 2.

Önskvärt är att vaccinatörerna planerat för att situationen kan uppstå, en reservlista underlättar prioriteringen. Det är den vaccinatör som vaccinerar dos 1 som också ansvarar för att planera för att dos 2 ges i rätt tid och med rätt vaccin.

Mer än varannan invånare (53,9 procent), 70 år och äldre, i Västra Götaland har fått en första dos vaccin mot covid-19. Bland de äldsta börjar vaccinationstäckningen bli mycket bra. Det visar statistik fram till och med vecka 14.

– Det går snabbt nu. Den här veckan, vecka 15, har drygt 60 000 doser skickats ut och nästa vecka lika många. Flera vårdcentraler vaccinerar nu listade patienter som är 65 år och äldre och inom några veckor kommer de flesta vaccinatörer att ha nått dit, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen delar det nationella målet om att alla födda 1956 och tidigare ska ha erbjudits vaccin senast 16:e maj.

Lägesrapport VGR: Födda 1956 och tidigare vaccineras nu i Västra Götaland | VGRfokus 

Baserat på tillgänglig leveransinformation kommer VGR för vecka 16 att leverera ut drygt 60 000 doser, alltså lika många doser som förra veckan. Även under vecka 16 kommer merparten av det tillgängliga vaccinet att distribueras till vårdcentralerna.

Kommun: 100
Sjukhus: 3 200
Vårdcentral: 56 800
Avtalad vaccinatör: 500

Kommunernas vård- och omsorgsorganisation: ansvarar för att vaccinera boende på SÄBO, personer/brukare med kommunal hemsjukvård och deras hushållskontakter. Personer med LSS och assistansersättning som samtidigt har hemsjukvård. Under vecka 16 levereras endast enstaka doser.

Sjukhusen: ansvar för att vaccinera sin egen prioriterade personal samt vissa patientgrupper. All personalvaccination är pausad tills vidare. Under vecka 16 levereras vaccin för fortsatt vaccinering av medicinska riskgrupper som ingår i fas 2 och vilka ska vaccineras på sjukhusen.

Vårdcentraler: ansvarar för vaccination av sin listade befolkning. Samma fördelningsnyckel som tidigare användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen och som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras.

Avtalade vaccinatörer: ansvarar för att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Under vecka 16 levereras preliminärt vaccin avsett för dos 2

Det är många som frågar sig varför vaccinet fördelas så som det gör i Västra Götaland.

Varför ligger exempel en vårdcentral längre fram än en annan och varför skiljer det sig åt?

Att fördela vaccin till flera hundra vaccinatörer är en avancerad logistisk operation och VGRfokus svarar här med hjälp av vaccinationskansliet några av de frågor som invånarna ställer sig.

Så fördelas vaccinet i Västra Götaland

Just nu pågår vaccination i fas två i Västra Götaland. Över 60 procent av invånarna som är 75 år eller äldre har fått en första dos vaccin mot covid-19 och nu närmar det sig lägre åldersgrupper i fas 2.

Är du född 1956 eller tidigare?

Inom de närmsta veckorna är det dags för dig som fyller 65 år eller är äldre att bli erbjuden vaccin mot covid-19, om du inte redan blivit det.

Håll koll på din vårdcentrals hemsida för när det är din tur att boka tid.

Hitta vård på 1177 Vårdguiden

Vaccination av 65 år och äldre igång

Under vecka 15 skickas preliminärt 60 600 doser vaccin mot covid-19 ut till vaccinatörer i Västra Götaland och det går till invånare som är 65 år och äldre. De vårdcentraler som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna kommer att prioriteras.

– Nu börjar vi få lite större leveranser vaccin och vi kan vaccinera personer som är 65 år och uppåt i en högre takt, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare Västra Götalandsregionen.

– Med dessa leveranser kommer vi kunna jämna ut de skillnader som finns mellan vissa vårdcentraler och kommuner. Invånare i Västra Götaland kan känna sig trygga med att de får sitt vaccin.

Baserat på tillgänglig leveransinformation kommer VGR för
vecka 15 att kunna leverera ut drygt 60 000 doser, alltså knappt 10 000 färre mot tidigare vecka. Under vecka 15 kommer merparten av det tillgängliga vaccinet att distribueras till vårdcentralerna
för fortsatt vaccination av äldre i fas 2.

Kommun: 1 000
Sjukhus: 5 300
Vårdcentral: 54 200
Avtalad vaccinatör: 100

Totalt: 60 600

Kommunernas vård- och omsorgsorganisation: ansvarar för att vaccinera boende på SÄBO, personer/brukare med kommunal hemsjukvård och deras hushållskontakter. Personer med LSS och assistansersättning som samtidigt har hemsjukvård. Under vecka 15 levereras en mindre mängd
framförallt dos 2 samt enstaka kvarvarande dos 1.

Sjukhusen: ansvar för att vaccinera sin egen prioriterade personal samt vissa patientgrupper. All vaccination av vårdpersonal är pausad tills vidare. Under vecka 15 levereras vaccin för fortsatt vaccinering av medicinska riskgrupper som ingår i fas 2 och vilka ska vaccineras på sjukhusen.

Vårdcentraler: ansvarar för vaccination av sin listade befolkning. Samma fördelningsnyckel som tidigare användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen och som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras.

Avtalade vaccinatörer: ansvarar för att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Under vecka 15levereras inget vaccin då all personalvaccination är pausad, med ett undantag för dos 2

VGR är i fas två och vaccinerar i åldersordning. Preliminärt ser vaccinleveranserna framöver något större och lite mer stabila ut.

– Det ger oss en utmärkt möjlighet att jämna ut de skillnader som uppstått mellan vårdcentraler och mellan kommuner, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Fler yngre behöver sjukhusvård för covid-19 | VGRfokus

Under vecka 14 kommer det mesta av vaccinet att fördelas mellan vårdcentralerna och sjukhusen för vaccination av äldre i fas 2.

Kommun: 452
Sjukhus: 21 038
Vårdcentral: 47 214
Avtalad vaccinatör: 36

Observera att planen är preliminär och kan komma att ändras.

Kommunernas vård- och omsorgsorganisation: ansvarar för att vaccinera boende på SÄBO, personer/brukare med kommunal hemsjukvård och deras hushållskontakter. Personer med LSS och assistansersättning som samtidigt har hemsjukvård. Under vecka 14 levereras en mindre mängd framförallt dos 2 samt enstaka kvarvarande dos 1.

Sjukhusen: ansvar för att vaccinera sin egen prioriterade personal samt vissa patientgrupper. All vaccination av vårdpersonal är pausad tills vidare. Under vecka 14 levereras vaccin för vaccinering av medicinska riskgrupper över 65 år inom fas 2 vilka ska vaccineras på sjukhusen. Sjukhusens vaccin kommer också att användas för vaccination av äldre inom fas 2 då flera sjukhusgrupper avlastar vårdcentralerna i sitt område. Även personer med allergi som hänvisats till sjukhusen för vaccination ingår.

Vårdcentraler: ansvarar för vaccination av sin listade befolkning. Vårdcentralerna får även kommande vecka flest doser för vaccination av äldre inom fas 2. Samma fördelningsnyckel som tidigare användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen och som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras.  
De vårdcentraler som får Modernas vaccin avser enstaka doser, enligt rutinen för hantering av enstaka doser.

Avtalade vaccinatörer: ansvarar för att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Under vecka 14 levereras inget vaccin då all personalvaccination är pausad, med ett undantag för dos 2.

Nu är det klart vilka 18 externa vaccinatörer som Västra Götalandsregionen (VGR) avser teckna avtal med om att vaccinera invånare i fas fyra.

– Det är bra att denna pusselbit nu är på plats. Det betyder att vi snart kan presentera hela planen för var och hur invånare i fas fyra kommer att vaccineras i Västra Götaland, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

Fas fyra är den sista av faserna i VGR:s vaccinationsplan. Den följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och i fas fyra ingår vuxna från 18 år och som inte prioriterats i fas ett till tre. I Västra Götaland uppskattas fas fyra till cirka 800 000 personer och vaccinationer kan preliminärt starta i under juni.

–  När start kan ske för fas fyra är som vi tidigare sagt helt beroende på vaccintillgången. Vi vaccinerar fortsatt i fas två nu, understryker Kristine Rygge.

Hela listan – här är de externa vaccinatörer som vaccinerar invånare i fas fyra

Nyhetsarkiv vaccination

Regionala rapporter om vaccination

VGR har fram till och med vecka 16 vaccinerat 75 procent av invånarna över 65 år och är på god väg att klara det nationella målet om att minst 80 procent av åldersgruppen ska ha erbjudits vaccin senast 16 maj.

– Det är fantastiskt att vi kommit hit och att vi har en hög takt i vaccineringen. Vaccination pågår nu både i fas 2 och fas 3 och vi går ganska snabbt ner i åldrarna just nu, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.

Vaccinationsplan

Nu vaccinerar VGR personer som är 60 år (född 1961) och äldre mot covid-19. Alla över 60 år kan boka tid hos valfri vaccinatör; vårdcentral/vaccinationsmottagning.

Sjukhusen kallar sina patienter i riskgrupp som de har regelbunden kontakt med och som är mellan 18 och 64 år. Flera sjukhus har vaccinerat sina patienter som är 60 år och äldre och fortsätter nedåt i åldrarna.

Det varierar hur långt olika vaccinatörer i Västra Götaland har kommit. På vaccinatörernas hemsidor som nås via 1177.se står var de befinner sig i prioriteringsordningen och vilka som kan boka tid. Inom kort lanseras VGR en funktion som nås via 1177 som gör det enklare att hitta vaccinatörer med lediga tider.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att gravida med andra riskfaktorer kan få vaccin mot covid-19 i fas 3. Det handlar om de sjukdomar eller tillstånd som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det är mödravårdscentralen som kommer att avgöra om den gravida kvinnan behöver vaccineras under fas 3.

Kommande veckas leverans

Vecka 18 kommer VGR att leverera ut drygt 74 000 doser, vilket är den största volymen hittills. Även under vecka 18 kommer merparten av vaccinet gå till vårdcentralerna som får sista tilldelning för dos 1 fas 2, i övrigt leverans för fas 3. Även sjukhusen får större volymer än tidigare för vaccinering av riskgrupper fas 3.

Kommun: 500
Sjukhus: 10 800
Vårdcentral: 62 960
Avtalad vaccinatör: 100

Vaccinationstäckningen i de äldre åldersgrupperna är hög. 89 procent av alla över 80 år har fått minst en dos vaccin (till och med vecka 15).

Vaccinationsplan

VGR har justerat sin vaccinationsplan. Risken för att bli allvarligt sjuk avgör prioritetsordningen, den tydligaste riskfaktorn är hög ålder.

Denna vecka har sjukhusen i Västra Götalandsregionen börjat kalla patienter i riskgrupp som tillhör fas 3. Det är personer med sjukdom där tidpunkt för vaccination kan påverka behandlingen, till exempel behandlingar med cytostatika samt personer med tillstånd som följs med täta kontroller på sjukhuset. 

Personer mellan 18-59 år med sjukdom eller ett tillstånd som kontrolleras på sjukhus vaccineras i åldersordning, de äldsta först. Sjukhusen börjar kalla dem till vaccinering successivt från och med vecka 18. För de som inte kallas av sjukhusen startar vårdcentraler och vaccinationationsmottagningar bokning från vecka 20. De äldsta kan boka först.

– Vaccinering av fas 3 och fas 4 kommer att ske parallellt och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den tydligaste riskfaktorn för svår sjukdom och död i covid-19 är ålder och genom att jobba på det här sätter kan vi vaccinera snabbare, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Kommande veckors leveranser

Under de kommande tio veckorna räknar Västra Götalandsregionen med att kunna fördela närmare en miljon vaccindoser till vaccinatörer i Västra Götaland. Drygt hälften kommer vara avsedda för ge invånarna sin första dos vaccin medan resterande ska användas till invånare som väntar på sin andra dos.

Leverans vecka 17

Vecka 17 kommer VGR att leverera drygt 60 000 doser, alltså lika många doser som de senaste två veckorna. Även under vecka 17 kommer merparten av det tillgängliga vaccinet att distribueras till vårdcentralerna. Planen är preliminär och kan komma att ändras.

Kommun: 0
Sjukhus: 2 262
Vårdcentral: 57 878
Avtalad vaccinatör: 500

Samma fördelningsnyckel som tidigare användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen och som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras.

 

VGR har vaccinerat 16 procent av invånarna, rikssnittet är 18 procent (till och med vecka 14). 70 procent av alla över 75 år och hälften av alla över 70 år har fått minst en dos vaccin.

Antalet vaccinerade med minst en dos vaccin ökar snabbare än tidigare då VGR fått större leveranser av vaccin och intervallet mellan första och andra spruta ökat.

– Det går snabbt nu. Flera vårdcentraler vaccinerar nu listade patienter som är 65 år och äldre och inom några veckor kommer de flesta vaccinatörer att ha nått dit, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare Västra Götalandsregionen.

VGR vaccinerar med allt vaccin som finns tillgängligt och kommer, om vaccin levereras i utlovad takt, klara det nationella vaccinationsmålet som bland annat innebär att alla födda 1956 och tidigare ska ha erbjudits vaccin senast 16:e maj.

Invånare i VGR kan känna sig trygga med att de kommer att bli vaccinerade mot covid-19 i Västra Götaland när det är deras tur enligt prioriteringsordningen.


Vaccinationsplan – så långt har VGR kommit

Just nu vaccineras alla åldersgrupper i fas 2, 65 år och uppåt.

– I Västra Götaland bokar de som vaccineras just nu tid via sin vårdcentral. Vaccinatörerna kontaktar sina listade invånare på olika sätt. Gå in och titta på din vårdcentrals hemsida, gärna via 1177.se, för att se om det är din tur att boka vaccinationstid, säger Kristine Rygge

Personer som är 75 år och äldre blir kontaktade av sin vaccinatör.

Kommande veckas leveranser

Baserat på tillgänglig leveransinformation kommer VGR för vecka 16 att leverera ut drygt 60 000 doser, alltså lika många doser som förra veckan. Även under vecka 16 kommer merparten av det tillgängliga vaccinet att distribueras till vårdcentralerna.

Kommun: 100
Sjukhus: 3 200
Vårdcentral: 56 800
Avtalad vaccinatör: 500

De vårdcentraler som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras.

Hur vaccinet fördelats bland vårdcentraler bakåt i tiden finns att se i filen Tilldelning vårdcentraler från vecka 52 på Vårdgivarwebbwn. Av säkerhetsskäl är den en fördröjning av uppgifterna kring leveranser.

Övrigt

Till och med vecka 14 har VGR levererat ut cirka 398 000 doser till vaccinatörer i Västra Götaland. Drygt 315 000 av dem har registrerats i Nationella vaccinationsregistret. Från att en dos lämnar Folkhälsomyndigheten tar det 2–3 veckor innan genomförd vaccination visas i statistiken. Den första veckan handlar om leverans. Den andra veckan handlar om att genomföra själva vaccinationen och beroende på dag kan det dröja ytterligare tid innan vaccinationen registreras i vaccinationsregistret. VGR uppmanar löpande vaccinatörerna att skyndsamt registrera, senast sju dagar efter att vaccinationen har utförts ska den vara inrapporterad.

Fler klarlägganden kring tilldelning av vaccin och skillnader mellan vaccintäckning inom Västra Götaland finns i en artikel i VGRfokus som publicerades tidigare i veckan.

Vaccinatörer kan använda sig av kampanj- och informationsmaterial för att informera om vaccination. Material finns framtaget för vaccination inom fas 2.

Fram till och med vecka 13 har 13,7 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 5,3 procent är fullvaccinerade enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

Fram till och med föregående vecka, vecka 13, har 60,4 procent av invånarna som är 75 år och äldre i Västra Götaland fått en första dos vaccin. Fler än var femte av dem som är 75 år och äldre har fått båda doserna och är därmed fullvaccinerade.

Bland de som är över 85 år har drygt 84 procent fått sin första dos och nära hälften är fullvaccinerade.

– Att 8 av 10 bland de äldsta är vaccinerade är en väldigt hög vaccinationstäckning. Jag ser gärna att ännu fler vaccinerar sig och förhoppningsvis stiger siffran ytterligare något, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Vaccinationsplan – så långt har VGR kommit

VGR vaccinerar i fas två. Vårdcentraler och sjukhus fortsätter vaccinera invånare som är 65 år och äldre. Vårdcentralerna har kommit olika långt. Vissa vårdcentraler är färdiga med vaccineringen av sina listade invånare över 65 år, andra vårdcentraler vaccinerar invånare över 75 år. VGR jobbar för att jämna ut skillnaderna mellan olika vårdcentraler och kommuner.

– Nu börjar vi få lite större leveranser vaccin och vi kommer använda det för att komma snabbare fram i fas 2 och dessutom jämna ut de skillnader som finns mellan vissa vårdcentraler och kommuner, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare Västra Götalandsregionen.

Prognosen visar en relativt hög och jämn nivå på vaccinleveranser till VGR kommande fyra veckor.

Vårdcentralerna kontaktar, tex via telefon eller SMS, alla sina listade invånare som är 75 år eller äldre. Invånarna ska kunna välja att boka vaccinationstid via telefon eller webb.

Med start vecka 13 gick Västra Götalandsregionen ut med riktad information kring vaccination till personer födda 1946 och tidigare. Informationen sprids bland annat via annonsering i tidningar i Västra Götaland och annonsering i sociala medier. En pågående kampanj på Facebook mot invånare i Västra Götaland 75 år och äldre om att de kommer bli kontaktade för vaccination har nått drygt 56 000 invånare och renderat över 1 000 kommentarer vilket är mycket med VGR:s mått mätt. En annan pågående kampanj riktar sig mot alla invånare i länet med uppmaning att söka information på 1177.se. Kampanjen har i nuläget nått drygt 156 000 invånare.

Kommande veckas leveranser

Även vecka 15 prioriteras vårdcentralerna för vaccinering av äldre inom fas 2. Samma fördelningsnyckel som tidigare används för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen och som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras. För vaccinering i fas 1-3 ansvarar vårdcentralerna för sina listade patienter, och det är även det fördelningen utgår från.

Just nu sker fördelningen utifrån åldersgruppen 75+. Vissa vårdcentraler har många äldre listade som redan vaccinerats i fas 1, då har de kunnat använda sitt tilldelade vaccin för att gå vidare i fas 2 utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Kommun: 1 000
Sjukhus: 5 300
Vårdcentral: 54 200
Avtalad vaccinatör: 100

Det är Folkhälsomyndigheten som fördelar vaccin till Sveriges regioner. För närvarande grundar sig fördelningen på läkemedelsföretagens uppgifter om produktions- och leveransförmåga samt regionernas andel av befolkningen som är 65 år eller äldre.

Utifrån den förväntade mängden vaccin till VGR görs en planering för hur många doser vaccin som kan levereras till vaccinatörerna. Planen tar även hänsyn till att dos 2 alltid måste kunna levereras i rätt intervall efter dos 1. Ytterligare en avvägning som görs handlar om förpackningsstorlekar och hållbarhet.

Aktuellt

VGR har beslutat att fastställa det nationella vaccinationsmålet, att alla över 65 ska erbjudas minst en första dos innan 16 maj och alla över 18 år erbjudas minst en första dos innan 15 augusti, för VGR:s räkning.

I väntan på nationellt vaccinationsintyg kommer inte VGR erbjuda regiongemensamma vaccinationsintyg (utöver det vaccinationskort man får vid vaccination).

Västra Götalandsregionens avtalade distributör för vaccin mot covid-19, Oriola, kommer från och med vecka 15 att ta över distributionen av Pfizer/BioNTechs vaccin. Detta innebär att samtliga vacciner mot covid-19 fortsättningsvis distribueras av Oriola. Undantag för vissa kommuner där VGR avser att slutföra leveranserna, i egen regi.

 

 

Fram till och med vecka 11 har 10,8 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 4 procent har fått två doser enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

VGR har i huvudsak prioriterat vaccinering av de allra äldsta. 84 procent av invånare över 90 år har fått minst en dos vaccin, vilket är strax över snittet för åldersgruppen i riket. Bland de som är 85 år och äldre har 79,5 procent fått sin första dos i Västra Götaland.

Vaccinationsplan

VGR:s översiktliga plan över vaccineringen påverkas av vaccintillgången. Att vaccineringen med AstraZenecas vaccin återupptas för personer över 65 år gör att takten för vaccinering av de äldsta i fas två kan öka.

Prioriteringsordningen kvarstår; de äldsta ska vaccineras först och i de 5-årsintervall som anges i vaccinationsplanen.

Vårdcentralen ska kontakta, tex via telefon eller SMS, alla sina listade invånare som är födda 1946 eller tidigare (75+). Hur man blir kontaktad kan variera mellan vårdcentraler. Invånarna ska kunna välja att boka vaccinationstid via telefon eller webbtidbokning.

För att uppmärksamma invånarna på vaccinationsläget kommer det annonseras i lokalpress och sociala medier. Informationen finns översatt till fler språk på webbsidan vgregion.se/75

Kommande veckas leveranser

Även AstraZenecas vaccin kommer distribueras under vecka 13, men fördelningen är ännu inte klar. Besked lämnas senare till vaccinatörerna hur dessa doser fördelas.

Även kommande vecka prioriteras vårdcentralerna för vaccinering av de allra äldsta inom fas 2.

Kommun: 1 506
Sjukhus: 5 616
Vårdcentral: 26 308
Avtalad vaccinatör: 192

– Vi fortsätter att prioritera de äldsta i fas 2 och det vaccin som skickas ut går framför allt till vårdcentralerna. Men vi skickar även ut drygt 5 600 doser vaccin till sjukhusen för att vaccinera patienter över 65 år som ingår i de medicinska riskgrupper som ingår i fas 2, det vill säga patienter som genomgått benmärgs- eller organtransplantation eller genomgår dialys, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Aktuellt

AstraZenecas vaccin kommer att användas till personer som är 65 år och äldre. För personer som är yngre än 65 år är vaccinet fortfarande pausat, det gäller även personer som väntar på en andra dos.

Det rekommenderade dosintervallet är förlängt för de tre vaccinen, vilket innebär att fler kan få en första dos snabbare.

– Redan vid en dos ger de vaccin vi använder en bra effekt mot att bli allvarligt sjuk i covid-19 och det är glädjande att se att vaccinationsviljan är så god i vårt län. Nu ökar vi dessutom vaccinationstakten i fas 2 i och med att vi kan använda AstraZenecas vaccin igen, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

Under vecka 13 skickas ingen Regional rapport vaccination fredag 2/4. Vaccininformation ingår i ordinarie Regional rapport under tisdag 30/3 och torsdag 1/4.

Fram till och med vecka 10 har 9,3 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 3,5 procent har fått två doser. 71 procent av alla som är 85 år och äldre i Västra Götaland har vaccinerats med en dos och 29 procent är fullvaccinerade.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har Västra Götaland en något lägre vaccinationstäckning än genomsnittet i Sverige, men ligger i nivå eller över de båda andra större regionerna; Skåne och Stockholm. De regioner i Sverige som har en högre andel äldre i befolkningen har generellt sett kommit längre i vaccineringen. Vaccinet fördelas till regionerna från Folkhälsomyndigheten enligt en nyckel som från vecka 10 bygger på hur stor andel de har av befolkningen som är 65 år och äldre (fram till och med vecka 9 var fördelningsnyckeln 70 år och äldre).

Det har i veckan upptäckts att det fortfarande finns problem med överföring mellan systemen för registrering av given dos till det nationella vaccinationsregistret, som Folkhälsomyndigheten hämtar sin statistik från. Problemet är lokaliserat och utredning pågår om hur det ska lösas.

Vaccinationsplan

VGR:s översiktliga plan över vaccinationen påverkas av vaccintillgången. Pausen av Astra Zenecas vaccin gör just nu tillgången på vaccin än mindre.

Det är ännu för tidigt att kommentera hur pausen av AstraZenecas vaccin påverkar VGR:s vaccinationsplan på lång sikt. Folkhälsomyndigheten uppges ge besked under nästa vecka hur vaccinet ska användas i Sverige.

Just nu pågår vaccination i fas 2 samtidigt som fas 1 slutförs. I fas 2 vaccineras de äldsta först och i Västra Götaland sker vaccineringen i femårsintervaller.

– Under nästa vecka fortsätter vi med de allra äldsta, 85 år och äldre. När vi har tillräckligt mycket vaccin går vi vidare i åldersgrupperna. Det kan se lite olika ut på vårdcentralerna beroende på hur många patienter man har listade i just de åldersgrupperna, säger vaccinsamordnare Kristine Rygge. 

Tillgången på vaccin styr vaccinationstakten. VGR är beredd och har kapacitet att utföra mer än 100 000 vaccinationer per vecka och kan öka kapaciteten om det kommer ännu mer vaccin.

Kommande veckas leveranser

Enligt nuvarande uppgifter kommer enbart Pfizer- BioNTechs vaccin distribueras till vaccinatörer under vecka 12.

Prognoserna är osäkra och leveranser till Västra Götalandsregionen sker med kort framförhållning. Enligt de leveranssiffror som nu finns tillgängliga kommer VGR att leverera ut drygt 25 000 doser under vecka 12, alltså något färre än föregående vecka. Även kommande vecka prioriteras vårdcentralerna för vaccinering av de allra äldsta inom fas 2, samt för att slutföra fas 1, exempelvis personer med hemtjänst.

Kommun: 4 110
Sjukhus: 360
Vårdcentral: 20 634
Avtalad vaccinatör: 534

Vårdcentralerna ansvarar för sin listade befolkning. Vårdcentralerna får merparten av det vaccin som är tillgängligt under vecka 12. Samma fördelningsnyckel som tidigare används för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen prioriteras för vaccination av de allra äldsta inom fas 2. Fortsatt vaccination av vårdpersonal som ingår i fas 2 är som tidigare meddelats framflyttad i tid. Preliminärt återupptas dessa vaccinationer i maj.

Aktuellt

Vårdcentralerna ringer upp de allra äldsta, 85 år och äldre för att boka tid. Vårdcentralerna kommer även kontakta gruppen 80+ och därefter gruppen 75+. Det kan se olika ut hur grupperna blir kontaktade.

Det går att se en positiv effekt av vaccineringen – allt färre äldre blir sjuka. Åldersgruppen 80 år och äldre har minskat i andel bland de patienter som skrivs in på sjukhus med covid-19. Under vecka 10 stod personer som är 80 år eller äldre för 20 procent av inskrivningarna på sjukhus. Motsvarande siffra var 22 procent under vecka 9 respektive 25 procent under vecka 8.

Fram till och med vecka 9 har 7,3 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 3,2 procent har fått två doser.

86 procent av invånare över 90 år har blivit vaccinerade med minst en dos, av alla över 85 år har nästan 54 procent vaccinerats med en dos och 26 procent är fullvaccinerade.

Vaccinationsplan

VGR:s översiktliga plan över vaccinationen påverkas av vaccintillgången och uppdateras kontinuerligt. VGR vaccinerar nu i fas två. Faser och grupper kan överlappa varandra i tid.

I fas två ingår cirka 420 000 personer, varav äldre är den absolut största gruppen. Äldre vaccineras av vårdcentralerna.

VGR:s vaccinationsplan

– Det är glädjande att vi är igång med att vaccinera de äldsta i fas två. Vi vaccinerar i åldersordning och i femårsintervall. När alla som är 85 år och äldre fått vaccin står personer som är födda 1937 till 1941 på tur, men vi kan ännu inte säga exakt när. De besked vi har nu kring hur många doser vi kommer att få är för osäkra. Men vi kommer att gå ut med information så fort vi vet, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, Västra Götalandsregionen.

Kommande veckas leveranser

Tillgången på vaccin är fortsatt mindre än efterfrågan. Prognoserna är osäkra och leveranser till Västra Götalandsregionen sker med kort framförhållning. Enligt de leveranssiffror som nu finns tillgängliga kommer VGR att leverera ut cirka 30 000 doser under vecka 11. Även kommande vecka prioriteras vårdcentralerna för vaccinering av de allra äldsta inom fas 2.

Kommun: 3 222
Sjukhus: 360
Vårdcentral: 26 626
Avtalad vaccinatör: 672

Vårdcentralerna ansvarar för sin listade befolkning. Vårdcentralerna får även kommande vecka merparten av det vaccin som är tillgängligt under vecka 11. Samma fördelningsnyckel som tidigare används för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen prioriteras.

Aktuellt

Det finns en tydlig vaccinationseffekt bland de äldsta, både vad gäller nya bekräftade fall och hur många äldre som behöver sjukhusvård. Andelen äldre sjukhusvårdade minskar och medelåldern på de som läggs in på sjukhus har på kort tid gått från 69 år till 65 år.

VGR ser nu över hur gårdagens besked från Astra Zeneca om halverade leveranser fram till sommaren påverkar vaccinationsplaneringen.

Under gårdagen pausade Danmark vaccineringen med Astra Zenecas vaccin. Västra Götalandsregionen bevakar utvecklingen noga och följer Läkemedelsverkets bedömning. I nuläget bedömer Läkemedelsverket inte att det finns stöd för att avbryta vaccinationen med AstraZenecas vaccin.

Västra Götalandsregionen vaccinerar med samtliga tre godkända vaccin. Det går inte att välja vilket vaccin man ska vaccineras med.

 

Fram till och med vecka 8 har 5,5 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 2,7 procent har fått två doser. 113 226 vaccinationer har genomförts.

67 procent av invånare över 90 år har blivit vaccinerade med minst en dos, av invånare 80-89 år har 22 procent blivit vaccinerade med minst en dos.

Kommande veckas leveranser

Enligt de leveranssiffror som nu finns tillgängliga kommer VGR att leverera ut 49 400 doser under vecka 10. Det är det högsta antalet doser under en enskild vecka hittills. Notera att siffrorna är preliminära och kan komma att ändras med kort varsel.

Kommun: 3 400
Sjukhus: 1 400
Vårdcentral: 42 000
Avtalad vaccinatör: 2 600

Kommande vecka prioriteras vårdcentralerna, dels för att kunna avsluta vaccinationerna av personer inom hemtjänst och deras sammanboende hushållskontakter inom fas 1, dels för att kunna påbörja vaccinering av de allra äldsta inom fas 2.

Samma fördelningsnyckel som tidigare kommer användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen prioriteras för fortsatt vaccination av dos 1 inom fas 1 och succesiv övergång av vaccination av de allra äldsta inom fas 2. Under vecka 10 kommer alla vårdcentraler som angett att de har personer kvar att vaccinera i fas 1 med hemtjänst och deras hushållskontakter att få vaccin.

Aktuellt

4 mars kom besked från Folkhälsomyndigheten att AstraZenecas vaccin nu rekommenderas för alla över 18 år. Det innebär att VGR kan öka takten i vaccineringen av de allra äldsta. En effekt blir också att vaccinering av personal i fas två flyttas framåt i tid - helt i enlighet med den nationella prioriteringsordningen från Folkhälsomyndigheten.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: Det är jättegoda nyheter. Vi förväntar oss att alla i fas 1 har fått sin första dos inom denna eller nästa vecka. Nästa vecka kommer allra största delen vaccin gå till nya personer i fas 2 och vi börjar med de allra äldsta.

Under slutet av nästa vecka kommer VGR att skicka ett vykort till alla som är 85 år och äldre med information om att de kommer att bli uppringda och erbjudna tid för vaccination. På vykortet finns även information kring hur man ska undvika att bli lurad av bedragare.

Trots Folkhälsomyndighetens besked om Astra Zenecas vaccin så det fortsatt brist på vaccin.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: Det är fortfarande jätteviktigt att vi får större vaccinleveranser eftersom efterfrågan är mycket större än tillgången. Det finns ingen kapacitetsbrist i VGR utan alla våra vårdgivare är redo att vaccinera.

 

010-473 94 30 svarar på allmänna frågor om vaccination

Regional telefontjänst svarar på allmänna frågor om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland. Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor.

Telefonnumret är 010-473 94 30. Öppet 7-16.

Telefonstöd på andra språk

Nationella stödlinjen: 08-123 680 00 vardagar 9-12 och 13-15.
Här ges svar på svenska, arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor. Exempel på frågor som kan besvaras är:

 • Vad är coronavirus?
 • Hur smittar det, hur skyddar man sig och hur förhindrar man smittspridning?
 • Vad gäller kring vaccinering?
 • Finns det mediciner mot det nya coronaviruset?
 • Var finns det information på olika språk?

Du får en kort introduktion på engelska, följd av en längre på arabiska. Därefter väljer du språk med knappval:

 1. Arabiska
 2. Somaliska
 3. Persiska
 4. Tigrinja/amarinja
 5. Ryska

Regional telefontjänst med tolk: 010-473 94 30 vardagar 7-16.
Västra Götalandsregionens telefontjänst som svarar på frågor om vaccination. Det är samma information som finns på 1177.se. Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor. Du kan även få hjälp av en tolk:
Arabiska: 011-473 00 22
Persiska: 011-473 00 23
Somaliska: 011-473 00 24

113 13

Det nationella informationsnumret.

Senast uppdaterad: 2021-05-07 11:45