Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19:s påverkan på kultur- och föreningsliv

Sen mars 2020 påverkas kultur- och föreningslivet i stor utsträckning av den pågående pandemin. Västra Götalandsregionen har fört intensiv dialog med myndigheter och politiker på nationell och lokal nivå samt med kulturlivets aktörer för att hela tiden ha en aktuell lägesbild och påverka från regionalt perspektiv. Utifrån nuläget och med ett längre framtidsperspektiv stöttar Kulturnämnden kulturlivets aktörer genom olika riktade insatser och utformning av befintliga stöd.

Fokus 2021: återstart av kulturen

Under 2021 ska Förvaltningen för kulturutveckling, i dialog med Kulturnämnden, särskilt fokusera på att stärka och stödja förutsättningar och strukturer för ett livskraftigt kulturliv. Bland annat genom uppdrag till kulturutövare vars arbetsmarknad påverkats av konsekvenserna av covid-19, och som kan bidra till återhämtning till ett normalläge så snabbt som möjligt.

Förvaltningen för kulturutveckling

Digital pressträff 6 maj: Så har covid-19 påverkat kulturen – året som gått och framåtblickar (se inspelningen i efterhand)

VGRfokus 7 maj 2021: Kulturen i Västra Götaland nystartar – vill kroka arm med näringslivet

Kulturnämndens stöd med anledning av covid-19

Kulturnämndens åtgärder 2020 avspeglar de omedelbara behoven för enskilda konstnärer och kulturutövare som förlorade många uppdrag, och scener och verksamheter förlorade sin publik. I Kulturnämndens årsredovisning 2020 (s.15) visar en analys att scenkonstens besökssiffror minskade med 70%, en tredjedel av musikerna lämnade sin bransch och museibesöken minskade med 44%. Kulturnämnden stöttade det fria kulturlivet genom stöd till kulturens mindre organisationer, som är avgörande för den kulturella infrastrukturen, samt genom olika slags stipendier och kompetensutveckling till kulturutövarna. Med vissa regeländringar kunde medel dels säkras och dels användas mer anpassat efter nya behov.

Sammanställning: Kulturnämndens stöd med anledning av covid-19

Helpdesk

Västra Götalandsregionen och staten har avsatt pengar för att stötta kultursektorn och dess utövare på grund av covid-19-pandemin. Här får du bollplank, vägledning om var du kan söka stöd och råd.
Covid-19 och näringslivet

Covid-19 och näringslivet

Information med anledning av coronavirus-infektion covid-19 till näringsliv, samarbetspartners och projektägare med stöd från regional utveckling, Västra Götalandsregionen.

Kultur på avstånd 2020

Under det senaste året har en stor del av Västra Götalands kulturliv fått ställa in och ställa om med anledning av pandemin. Därför vill vi lyfta några av dem som fick stöd för utvecklingsprojekt från Kulturnämnden inför 2020. Hur har de, trots omständigheterna, lyckats förverkliga sina idéer?

Konsert och motionär - Uttrycksfull och infallsrik musik presenterad av bara farten!

Ornungastämman: Plan B

Digitala kulturupplevelser

Ta del av kultur på distans. Flera av Västra Götalandsregionens kulturverksamheter erbjuder digitala kulturupplevelser.

GöteborgsOperan - HemmaOperan

Göteborgs Symfoniker - GSO play

Digiseum - Digitala samlingar och utställningar, aktuella digitala sändningar och sociala mediesidor på ett och samma ställe.

Kontakt

Kontakt: kultur@vgregion.se

Vi uppdaterar även våra sociala kanaler (Facebook och Twitter) ang. coronavirusets påverkan på Västra Götalands kultur- och föreningsliv. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få samlad information ett par gånger om året, samt ev. extrautskick vid behov. All information från Västra Götalandsregionen publiceras på den här sidan.


Senast uppdaterad: 2021-05-07 09:47