Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Elektrifiering

Elektrifiering är en av de fyra tvärsektoriella kraftsamlingar som ska ske de första fyra åren enligt ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030, VGR medverkar sedan länge i olika initiativ för elektrifiering i Västra Götaland.

En kraftsamling innebär att extra fokus läggs på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete inom området och att extra resurser riktas dit under perioden.

Elektriferingen av industrin och transportsektorn är en viktig del i arbetet för att minska klimatpåverkan. Den är samtidigt en av vår tids största industriella omställningar. För att omställningen ska lyckas krävs tillgång till rätt kompetens i alla led, både inom nya och befintliga kompetensområden.

Samverkan en framgångsfaktor

Elektrifering handlar om att utveckla hållbara lösningar inom flera olika samhällssektorer. Den nya tekniken behöver internationellt konkurrenskraftiga miljöer och labb för forskning, test och demonstration. Innovationsupphandling är ett verktyg för att produkter och tjänster ska kunna utvecklas och tillverkas. Offentlig­-privat samverkan och finansiering är en framgångsfaktor för sådana satsningar. Hemmamarknaden fungerar som en språngbräda för näringslivet att öka exporten till andra länder.

Samhället behöver planera för och säkerställa en elförsörjning som möter behov och förväntningar på leveranssäkerhet och fossiloberoende.

Elförsörjningen viktig

  • I fysisk planering på kommunal och regional nivå behöver hänsyn tas till behov och förutsättningar för elproduktion och eldistribution.
  • Produktionen av icke fossil energi är inte tillräcklig för att klara det framtida behovet vid en omfattande elektrifering. Vi behöver planera för att lokalisera ny inhemsk förnybar elproduktion och lagring.
  • Elnätens distributionskapacitet behöver också byggas ut för att möta den stigande lokala efterfrågan på eleffekt.
  • För att elektrifera transportsystemet behöver vi prioritera att bygga ut laddinfrastruktur. 

Elektrifiering av transportsektorn

Riksdagsfrukost januari 2020: Elektrifieringen-en fråga om klimat och konkurrenskraft

Se exempel på satsningar där VGR medverkar

VGR ställer höga miljökrav på sin fordonsflotta

Västtrafik om elektrifiering

 


Senast uppdaterad: 2021-03-24 11:27