Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Digital kick off för vår regionala utvecklingsstrategi

Nu tar vi nästa steg med vår nya, gemensamma utvecklingsstrategi! Den 4 mars bjöd Västra Götalandsregionen in till en digital kick off för Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030, som regionfullmäktige beslutade om i februari. Här kan du ta del av kick offen i efterhand.

 

Se kick offen i efterhand

Här kan du se kick offen som anordnades den 4 mars. Hela 650 personer runt om i Västra Götaland deltog. Programmet innehåller en presentation av strategin, inspiration och reflektion från organisationer i Västra Götaland och framåtblickar mot nästa steg i vårt gemensamma arbete. 

Sammanfattning av kick offen - en starkare gemenskap

Under programmet pratade man om hur den regionala strategin 2021–2030 kommer att hjälpa att utveckla Västra Götaland. Ett starkare samarbete mellan kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademin och VGR. Detta för att kunna nå de långsiktiga och gemensamma målen och få ett starkare Västsverige.

Inledningen som startades med Kristina Jonäng (C), ordförande till regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen. Hon säger att det är viktigt med en starkare gemenskap och att ”vi har många utmaningar men att möjligheterna är fler”. För att göra Västsverige starkare behövdes en omstart för att kunna ställa om mot en hållbar utveckling. Kristina Jonäng avslutar med att hon ser fram emot ett fantastikt arbete de kommande 10 åren.

En av programpunkterna var nationell och internationell insyn. Jenny Elfsberg som är avdelningschef för innovationsledning på Vinnova sa att strategin var inspirerade att läsa, och att det viktigaste var att det fanns en gemensam målbild. Det reflekterades över att Sverige är ett litet land fast med stora möjligheter. Med den nya strategin och det ansvar som regionen har anser hon att regionen går åt rätt håll. Även Pierre Schellekens, enhetschef för kommunikation på generaldirektoratet för energipolitik på EU-kommission menade att det finns samma tankegångar och logik på EU-nivå. Genom strategin bidrar regionen till EU:s arbete.

Kristoffer Svensson som är förbundsdirektör för Skaraborgs kommunalförbund nämnde att han var nöjd över processen och att de känner att de har varit delaktiga samt att deras tankar och inspel har fått stor betydelse. Idrottsrörelsens Anders Albertsson, distriktsidrottschef RF-SISU tycker att strategin är hållbar och att det är viktigt med ett långsiktigt samarbete, speciellt med tanke på effekterna av pandemin.

Volvos Karin Svensson som är ansvarig för Public Affairs för Volvokoncernen nämnde att de har väldigt stora ambitioner att infria sina mål inom elektrifiering och det är viktigt att gemensamt arbeta med omställningen. Susanne Nejderås, chef för Smart Textiles Sceience Park Borås är nöjd med hur väl genomförd och välförankrad strategin är och nämner hur viktigt det är med ett hållbart samhälle.

Avslutningsvis diskuteras det hur viktigt det är med en omstart med tanke på pandemin och att det första steget nu är att ta mer kraftfulla steg mot ett starkare Västsverige! 

Program

  • Inledning av Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden,
    Västra Götalandsregionen
  • Presentation av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 av Maria Jakobsson och Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen
  • En nationell och internationell utblick av Jenny Elfsberg, avdelningschef Innovationsledning på Vinnova och Pierre Schellekens, enhetschef för kommunikation på generaldirektoratet för energipolitik, EU-kommission
  • Regional utvecklingskraft och gemensam samverkan – reflektioner och samtal från Kristoffer Svensson, direktör Skaraborgs kommunalförbund, Anders Albertsson, distriktsidrottschef RF-SISU, Karin Svensson, Public Affairs Volvokoncernen och Susanne Nejderås verksamhetschef - Smart Textiles, Borås Science Park
  • Avslutning – Vad händer framåt?

Nedan kan du läsa mer om de som deltog under kick offen. 

Kristina Jonäng

Kristina Jonäng (C) är regionråd med ansvar för regional utveckling. Tillsammans med övriga förtroendevalda i regionutvecklingsnämnden har hon hållit ihop arbetet med att ta fram regionutvecklingsstrategin. Kristina har en bakgrund både inom kommunpolitik och rikspolitik. Hon har en fil kand från Göteborgs Universitet och är mamma till tre vuxna barn. 

Kristofer Svensson

Kristofer Svensson är kommunchef i Mariestad och ordförande för Business Region Skaraborg. Den 1 mars tillträder Kristofer som förbundsdirektör för Skaraborgs kommunalförbund. Under åren har Kristofer arbetat med flera frågor som berör regional utveckling så som regional planering, transportinfrastruktur, högre utbildning och kollektivtrafik.

Karin Svensson


Karin Svensson är ansvarig för Public Affairs frågor inom Volvokoncernen. Fokus just nu är att stötta den transformation som Volvo och transportindustrin genomgår i frågor som rör elektrifiering, automatisering och uppkopplade fordon. Karin har en lång bakgrund inom Volvo, inom bland annat forskning och strategi. Karin är även styrelseordförande för fordons- och trafiksäkerhetscentrat SAFER på Chalmers.

 

Pierre Schellekens


Pierre Schellekens har jobbat på EU-kommissionen sedan 1996. Han har bland annat varit biträdande kabinettschef åt energi- och klimatkommissionär Miguel Arias Canete (2014-2019) och miljökommissionär Stavros Dimas (2004-2008). Under perioden 2009-2014 var Pierre Schellekens chef för EU-kommissionens Representation i Sverige. Just nu jobbar han som enhetschef för kommunikation på generaldirektoratet för energipolitik. Pierre Schellekens har en fil kand i statskunskap från Göteborgs Universitet och en master från College of Europe i Brygge.

Anders Albertsson


Anders Albertsson arbetar som Distriktsidrottschef för RF-SISU Västra Götaland med uppdraget att stödja, utbilda och företräda idrotten i regionens 49 kommuner tillsammans med ca 100 medarbetare och styrelseledamöter. Anders har en bakgrund från friidrott på olika nivåer samt evenemangsarbete på Got Event i drygt 15 år.

Jenny Elfsberg


Jenny Elfsberg är avdelningschef på innovationsledningen på Vinnova sedan augusti 2020. Arbetade under 1998-2020 inom Volvokoncernen i många olika positioner, de sista två åren etablerade hon en innovationshub för koncernens i Silicon Valley och under 12 års tid ledde hon Volvo Construction Equipment forskningsingenjörer och företagets innovationsarbete.

Susanne Nejderås

Susanne Nejderås är chef för Smart Textiles, som är en del av Science Park
Borås. En stor del av arbetet innebär att utveckla nästa generations textila produkter och få textil och modeindustrin mer hållbar där hon bland annat ansvarar för regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030.
Hon har en bakgrund inom textil och modeindustrin, både inom det smarta och hållbara segmentet men även i relation till andra branscher med fordonsindustrin som exempel. 

Helena L Nilsson


Helena L Nilsson är regional utvecklingsdirektör på Västra Götalandsregionen. Helena är moderator under kick offen och kommer att guida oss genom den. 

Till vem riktar sig kick off:en?

Kick off:en riktar sig till alla som har varit med och tagit fram strategin och/eller vill bidra till att den genomförs: näringslivet, länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället, Västra Götalandsregionen samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län och andra statliga myndigheter.


Senast uppdaterad: 2021-04-13 13:53