Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiskt stöd

Inom Västra Götalandsregionen är det beredningen för folkhälsa och social hållbarhet som beslutar om ekonomiskt stöd till verksamheter och projekt med inriktning folkhälsa och social hållbarhet.

Ekonomiskt stöd ska ligga i linje med regionfullmäktiges beslutade Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället.

Projektstöd till utvecklingsprojekt

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet kan ge stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till förutsättningar till jämlik hälsa i Västra Götaland.

Ekonomiskt stöd kan sökas av civila samhället för regionala projekt eller till projekt som genomförs lokalt men är av intresse för hela Västra Götaland.

Så här söker du stöd

Information om hur det går till att ansöka om ekonomiskt stöd från beredningen för folkhälsa och social hållbarhet samt ansöknings- och uppföljningsblanketter finns på följande sidor:

Anvisningar för projektstöd till utvecklingsprojekt inom folkhälsa och social hållbarhet

Ansökningsblankett för projektstöd

Så här redovisar du dina projekt

Mall för årlig uppföljning

Mall för slutrapport

Övriga ekonomiska stöd

Organisationsstöd

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet fördelar organisationsstöd till följande organisationer:

Projektstöd med inriktning mänskliga rättigheter

Beredningen för mänskliga rättigheter beslutar om projektstöd med inriktning mänskliga rättigheter. Läs mer här

Sociala investeringsmedel

Västra Götalandsregionens sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Genom investeringarna ska nya metoder och arbetssätt testas och utvecklas.

Pris och stipendium

Beredningen för mänskliga rättigheter delar årligen parasportstipendiet. Här kan du läsa mer.

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet delar årligen ut pris för social hållbarhet. Här kan du läsa mer.

Anne Svensson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Projekt- och organisationsstöd

Shirin Bartholdsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Sociala investeringsmedel

Emma Broberg

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Postadress: Beredningen för mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen, Box 1091, 405 23 Göteborg

Senast uppdaterad: 2021-02-24 12:57